อัตราความสำเร็จที่คลินิก
บางกอก ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์

หลังจากการก่อตั้งคลินิกเมื่อปี 2003 ,เราได้ให้บริการคนไข้ IVF ICSI PGS กับคนไข้หลายราย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และความเชี่ยวชาญของทีม สร้างความพอใจแก่ผู้รับบริการ และนั่นทำให้ความสำเร็จของเราเป็นที่น่าพึงพอใจในทุกปี

ตัวเลขด้านล่าง เป็นตัวเลขที่ได้จากจำนวนเคสที่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ทั้งนี้อัตราความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงประวัติการรักษาพยาบาล โรคประจำตัว ตัวเลขดังกล่าวไม่สามารถอ้างอิงถึงความสำเร็จในปัจจุบัน หากคุณมีคำถาม สามารถส่งข้อความหาทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียดได้

Source : Bangkok IVF Center to Department of Health Service Support