มาตรการเปิดประเทศและเงื่อนไข

 มาตรการเปิดประเทศรวมถึงเงื่อนไขนั้นแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้

ที่มา https://www.innnews.co.th/news/news_74176/

Share this news