Bangkok IVF Center มอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ในสถานการณ์โควิด19

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 คณะทีมงานจากมูลนิธิเข้ารับสิ่งของ อาหารสำเร็จรูปหน้ากากอนามัย และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ณ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก บางกอกไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

  • ถุงมืออนามัยเบอร์ XS 1 กล่อง จำนวน 50 คู่
  • ถุงมืออนามัยเบอร์ L 1 กล่อง จำนวน 50 คู่
  • แอลกอฮอล์สเปรย์ขวดใหญ่ 2 ลัง จำนวน 2 ขวด
  • หน้ากาก N95 จำนวน 120 ชิ้น
  • อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน 42ลัง จำนวน 500 กล่อง
  • เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง
  • เครื่องอบยูวี จำนวน 2 เครื่อง
  • เครื่องอบโอโซน ฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง

พร้อมทั้งเงินสดบริจาคจากครอบครัวมุตตามระและแพทย์หญิงธิดาวรรณ รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,545

โดยสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าว ทางทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู จะส่งมอบ และกระจายแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด19 และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลสนามต่างๆต่อไป

Share this news