การแช่แข็งเซลล์ไข่

โปรแกรมการเก็บไข่ เป็นการนำไข่ที่ผลิตจากรังไข่ที่มีคุณภาพดี ไปเก็บไว้ด้วยการแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำถึง -196 องศาเซลเซียส จนเมื่อถึงวันที่ผู้หญิงต้องการจะมีบุตรแล้ว จึงนำเซลล์ไข่ออกมาละลายและผสมกับอสุจิจากสามีที่ถูกต้องตามกฏหมาย เลี้ยงเป็นตัวอ่อนและใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก เกิดเป็นการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติต่อไป

โปรแกรมการเก็บไข่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีการวางแผนจะใช้ไข่ในอนาคต เพื่อเก็บรักษาความสมบูรณ์ของไข่ที่เกิดการเสื่อมสภาพลงตามอายุที่มากขึ้น หรือเก็บเซลล์ไข่ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการรักษาคีโม ในคนไข้ที่มีโรคมะเร็ง