การแช่แข็งสเปิร์ม


กระบวนการนี้เป็นการเก็บรักษาความสมบูรณืของสเปิร์มเพื่อการนำมาใช้ในอนาคต เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องทำการให้คีโมเพื่อทำการรักษา หรือคนไข้ที่วางแผนจะทำหมัน