FAQ

เมื่อไหร่ถึงเวลาที่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์

สตรีที่มีอายุไม่เกิน35ปี และมีการพยายามตั้งครรภ์โดยธรรมชาติกว่าหกเดือนแต่ไม่สำเร็จ การทำเด็กหลอดแก้วเหมาะสำหรับสตรีที่มีปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก เช่น ท่อนำไข่ตีบตัน ความผิดปกติของการตกไข่ในรอบเดือน การเสื่อมสภาพของรังไข่ มดลูกมีผังผืด เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือปัญหาในฝ่ายชาย ทั้งปัญหาในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ เคลื่อนที่ หรือรูปร่างของสเปิร์ม

การรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ใช้เวลาเท่าไหร่

โดยทั่วไป ทั้งกระบวนการอยู่ที่ปีระมาณ 3 สัปดาห์ โดยมีการตรวจร่างกาย ตรวจฮอร์โมนในเลือด ฉีดยากระตุ้นอีก 7-8 วัน เก็บไข่ ICSI และย้ายตัวอ่อนกลับโพรงมดลูกในอีก 5 วันในรอบสด

ในขั้นตอนย้ายตัวอ่อน ควรใส่ตัวอ่อนครั้งละกี่ตัว

เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไม่พึงประสงค์ของตัวอ่อน จึงแนะนำให้ทำการใส่ตัวอ่อน 1 ตัวต่อการย้ายตัวอ่อน 1 รอบ หรืออาจจะสองตัวอ่อน ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

เตรียมตัวอย่างไรดี ให้กระบวนการIVF มีอัตราความสำเร็จสูงขึ้น

ไลฟ์สไตล์เป็นสาเหตุสำคัญ คุณควรลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หยุดสูบบุหรี่ ทานอาหารที่ครบห้าหมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียด และพักผ่อนให้เพียงพอ ในคุณผู้ชายลดการใส่กางเกงชั้นในที่รัดจนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดความร้อน อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมกับสเปิร์ม

เมื่ออยู่ในขั้นตอนกระบวนการ IVF สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

การมีเพศสัมพันธุ์ในช่วงการกระตุ้นไข่ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องมีการคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการปฏิสนธิ ในกรณีที่มีการตกไข่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการตกไข่ของไข่หลายใบ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด ซึ่งอาจมีอาการแทรกซ้อนได้

อายุมีผลต่ออัตราการตั้งครรภ์หรือไม่

ยังไม่มีกำหนดอายุที่แน่นอนว่า อายุที่มากสุดเท่าไหร่ที่สามารถทำIVF ได้ มีผู้หญิงอายุเกิน40 ปีที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF แต่อัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์จะลดลงในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 36 ปี

มีขอจำกัดไหม ว่าสามารถทำIVF ได้กี่ครั้ง

ไม่มีข้อจำกัดว่าสามารถทำIVF ได้กี่รอบ บางคู่พยายามกว่า10 ครั้ง ในขณะที่บางคู่ล้มเลิกตั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณและแพทย์ที่ทำการรักษา

เราสามารถเก็บฟรีซ ไข่ ตัวอ่อน ได้นานเท่าไหร่

โดยทั่วไปหลังจากเริ่มกระบวนการแล้ว แช่แข็งเซลล์ไข่ได้ 5 ปี และตัวอ่อนแช่แข็ง 3 ปี ในกรณีที่คุณมีความประสงค์จะแช่ต่อ คุณสามารถแจ้งความจำนงกับทางคลินิกเพื่อทำต่อการบริการ

เราจะรู้ผลการตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่ หลังจากใส่ตัวอ่อน


การตรวจการตั้งครรภ์สามารถตรวจเลือด ค่าBeta-Hcg หลังจากใส่ตัวอ่อน 11 วัน โดยฮอร์โมนดังกล่าว สร้างโดยเซลล์โทรโฟบลาสท์หลังจากการฝังตัวของตัวอ่อน