ไทมไลน์ของกระบวนการ IVF

First Visit

1

ตรวจฮอร์โมนในเลือด ก่อนการเริ่มกระตุ้นไข่,
อัลตร้าซาวน์ดูขนาดและจำนวนของไข่ในรังไข่


First Follow up

2

อัลตร้าซาวน์ดูขนาดและการเติบโตของไข่

ตรวจเลือดติดตามฮอร์โมน

Second Follow up

3

อัลตร้าซาวน์ดูขนาดและการเติบโตของไข่

ตรวจเลือดติดตามฮอร์โมน

Trigger Injection

4

ฉีดยาป้องกันไข่ตก

Ovum Pickup

5

หัตถการเก็บไข่, เก็บน้ำเชื้อ, ICSI
เก็บไข่
ตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน ด้วยกระบวณการ NGS

Embryo Transfer

6

การใส่ตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก


เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าสู่กระบวนการIVF และการตั้งครรภ์

ก่อนจะเข้ากระบวนการ เราแนะนำให้ท่านมีสุขภาพที่ดี

กินอาหารที่มีประโยชน์

ทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ลดปริมาณอาหารขยะ ขนมขบเคี้ยว

กินวิตามิน / อาหารเสริมตามคำแนะนำ

Take supplements such as Astaxanthin, CoQ10, DHEA and Caritine.

ออกกำลังกาย

Do regular aerobic exercise to increase cadiac output and increasa blood supply to ovaries.

พักผ่อนให้เพียงพอ

To get good sleep and enough rest.

ลดความเครียด

Reduce stress.

ทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ลดปริมาณอาหารขยะ ขนมขบเคี้ยว

ทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ลดปริมาณอาหารขยะ ขนมขบเคี้ยว

Take supplements such as Astaxanthin, CoQ10, DHEA and Caritine.

Do regular aerobic exercise to increase cadiac output and increasa blood supply to ovaries.

To get good sleep and enough rest.

Reduce stress.