การกระตุ้นการตกไข่

 

เพิ่มเติม

การเก็บไข่

 

เพิ่มเติม

การช่วยฟักตัวอ่อน (Assisted Hatching)

 

เพิ่มเติม

PESA และ TESE

 

เพิ่มเติม

การฉีดน้ำเชื้อ เข้าสู่โพรงมดลูก (IUI)

 

เพิ่มเติม

IVF – In Vitro Fertilization

 

เพิ่มเติม

ICSI – Intra Cytoplasmic Sperm Injection

 

เพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (PGT)

 

เพิ่มเติม

Next Generation Sequencing (NGS)

 

เพิ่มเติม

การย้ายฝากตัวอ่อนระยะ Blastocyst เข้าสู่โพรงมดลูก

 

เพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis)

 

เพิ่มเติม

การตรวจฮอร์โมนในเลือด

 

เพิ่มเติม

ตารางโปรแกรมการทำเด็กหลอดแก้ว และรายการตรวจเลือด

ตารางโปรแกรมการทำเด็กหลอดแก้ว และรายการจตรวจเลือด

เพิ่มเติม