การช่วยฟักตัวอ่อน (Assisted Hatching)

ในบางสภาวะพบว่าตัวอ่อนมีความหนาของเปลือกมากกว่าปกติ ซึ่งอาจจะทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถหลุดออกมาจากเปลือกไข่ได้ส่งผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อน  การช่วยฟักตัวอ่อน (Assisted Hatching) เป็นวิธีการที่ทำให้เปลือกตัวอ่อนบางลงหรือมีรูเปิด เพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัวออกมาจากเปลือกได้ง่าย และเพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนได้มากขึ้น  ปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการช่วยฟักตัวอ่อน เรียกว่า Laser Assisted Hatching (LAH) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำและปลอดภัย