การตรวจฮอร์โมนในเลือด

การตรวจฮอร์โมนในเลือด จะช่วยประเมินร่างกาย และช่วยหาสาเหตุของการมีบุตรยาก ทำให้แพทย์สามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้มีบุตรยากได้