การกระตุ้นการตกไข่

การกระตุ้นการตกไข่ หรือ การเหนี่ยวนำการตกไข่ เป็นวิธีการรักษาโดยให้ยากับคนไข้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟองไข่ในรังไข่ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ จนกระทั่งมีการตกไข่ ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ทั้งในวิธีการธรรมชาติและการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์