PESA และ TESE

ในผู้ชายที่ไม่พบอสุจิในน้ำเชื้อ อาจเกิดจากการอุดตันบริเวณท่อนำอสุจิ การติดเชื้อ หรือจากสาเหตุอื่น ที่ทำให้มีปัญหาในการหลั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเอง ด้วยวิทยาการทางการแพทย์การทำ PESA และ TESE สามารถช่วยผู้มีบุตรยากเพื่อให้ได้อสุจิ

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) คือการใช้เข็มเจาะบริเวณผิวหนังของอัณฑะเข้าไปถึงท่อพักเชื้อ แล้วดูดอสุจิออกมา

TESE (Testicular Epididymal Sperm Extraction) คือการตัดเนื้ออัณฑะออกมา แล้วนำมาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อแยกอสุจิออกมา

อสุจิที่ได้มานั้นสามารถนำไปใช้ต่อในขั้นตอนของการ ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) หรือสามารถแช่แข็งเก็บไว้เพื่อนำออกมาใช้ในอนาคต